Humble Executive Team

Vi ser mångsidighet som styrka och vi ställer oss ödmjukt inför faktum att vi aldrig täcker alla infallsvinklar, därför bygger vi samarbeten med rådgivare, organisationer och människor som kan bidra till en bredare analys och kandidatbild till förmån för våra klienter.

Hjärtat i Humble Executive är seniora konsulter med lång erfarenhet och förmåga att identifiera den mångsidighet som bidrar med störst värde för dig i varje uppdrag.

+46 (0)70 34 99 007

Julian Firpo

De flesta människor hamnar någon gång i situationer som formar hela ens liv. Två upplevelser som format mitt förhållningssätt är dels en hjälporganisation jag startade för att hjälpa barn som flyr över Medelhavet och dels att jag hamnade i händelsernas centrum i terrorattacken på Drottninggatan 2017. Två händelser som fick mig att stanna upp, att reflektera.

Jag tror på att enskilda människor kan påverka världen i en positiv riktning. Att det finns ett ansvar hos oss alla att fundera på hur en kan förbättra sin omgivning. Därför startade jag Humble Executive. Vi tror på att goda ledare kan förändra världen till det bättre.

Inom professionen har jag lång erfarenhet av att rekrytera till ledande befattningar och har i över ett decennium arbetat med rekrytering både som konsult och rekryterande chef. Med ett starkt intresse för människor, affär samt ledarskap står jag trygg i en gedigen erfarenhet av att arbeta med personbedömning med djup kunskap i användandet av flera olika arbetspsykologiska testverktyg.

+46 (0)70 39 00 709

Cecilia Fredriksson

Jag har under min långa karriär haft förmånen att se ledarrekrytering från två perspektiv; dels som rekryterande chef inom finans och dels som senior konsult. Under åren har jag verkat inom och för verksamheter i varierande storlek och internationellt scope samt i vitt skilda branscher.

Mångsidighet inom en verksamhet skapar förutsättningar för tillväxt, innovationskraft och lönsamhet. I min profession vill jag sträcka mig längre än min erfarenhet och bygga en bredare metodik baserad på evidens och forskning för att ge högsta möjliga affärsnytta för mina kunder. En långsiktig och hållbar rekrytering.

Nu är tiden för att tillsammans med likasinnade vara med och bidra till ett hållbart näringsliv och mångsidiga exekutiva team. En möjlighet att göra skillnad och att bidra till ett bättre samhälle.

Advisory Board

Tobias Berglund

Chairman of the Board

Anders Parment

Chief Science Officer & Advisory Board Member

Ninoush Habashian

Advisory Board Member

Fredrik Larsson

Advisory Board Member

Yvonne Ingman

Associated Advisor