Om Humble Executive

Humble Executive är ett värderingsdrivet team av experter med lång erfarenhet av chefsrekrytering. Vi är specialister på att identifiera mångsidiga ledare och nyckelpersoner som stärker våra kunders förmåga att ta bättre och bredare beslut. På så sätt rekryterar vi de kandidater som bidrar med störst värde för dig, och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart näringsliv.

Vår drivkraft ligger i att använda vår profession för att göra svenskt näringsliv mer hållbart och lönsamt. Humble Executive grundades för att skapa en lösning för Executive Search baserad på en idé om evidens, ett noggrannare rekryteringsarbete och vikten av mångsidighet.

+46 (0)70 39 00 709

Cecilia Fredriksson

Jag har under min långa karriär haft förmånen att se ledarrekrytering från två perspektiv; dels som rekryterande chef inom finans och dels som senior konsult. Under åren har jag verkat inom och för verksamheter i varierande storlek och internationellt scope samt i vitt skilda branscher.

Mångsidighet inom en verksamhet skapar förutsättningar för tillväxt, innovationskraft och lönsamhet. I min profession vill jag sträcka mig längre än min erfarenhet och bygga en bredare metodik baserad på evidens och forskning för att ge högsta möjliga affärsnytta för mina kunder. En långsiktig och hållbar rekrytering.

Nu är tiden för att tillsammans med likasinnade vara med och bidra till ett hållbart näringsliv och mångsidiga exekutiva team. En möjlighet att göra skillnad och att bidra till ett bättre samhälle.

+46 (0)70 51 30 03 63

Anders Parment, Chief Science Officer