Om Humble Executive

Humble Executive är ett värderingsdrivet team av experter med lång erfarenhet av chefsrekrytering. Vi är specialister på att identifiera mångsidiga ledare och nyckelpersoner som stärker våra kunders förmåga att ta bättre och bredare beslut. På så sätt rekryterar vi de kandidater som bidrar med störst värde för dig, och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart näringsliv.

Vår drivkraft ligger i att använda vår profession för att göra svenskt näringsliv mer hållbart och lönsamt. Humble Executive grundades för att skapa en lösning för Executive Search baserad på en idé om evidens, ett noggrannare rekryteringsarbete och vikten av mångsidighet.

Ord från vår Founding Partner

“Jag tror på att enskilda människor kan påverka världen i en positiv riktning. Att det finns ett ansvar hos oss alla att fundera på hur en kan förbättra sin omgivning. “

Jag har länge drömt om att bygga något eget, att ta en risk till förmån för en större önskan. En rörelse som inte måste vara som alla andras. En verksamhet som utgår från den enskilda människan för att skapa långsiktiga lösningar. Inte bara i ord utan i handling. Drömmen har sakta men säkert vuxit till en idé. Jag har hittat likasinnade. Tillsammans bygger vi.

De flesta människor hamnar någon gång i livet i situationer som formar hela ens liv. Jag har varit med om två händelser som byggt den jag är, som format mitt förhållningssätt. Jag startade en hjälporganisation för att hjälpa barn som flydde över Medelhavet och jag hamnade i  händelsernas centrum under terrorattacken på Drottninggatan 2017. Två händelser som fick mig att stanna upp. Reflektera. 

Jag tror på att enskilda människor kan påverka världen i en positiv riktning. Att det finns ett ansvar hos oss alla att fundera på hur en kan förbättra sin omgivning. Därför startade jag Humble Executive. Vi tror på att goda ledare kan förändra världen till det bättre.

Sedan februari 2019 har vi varit redo.

Nu är tid för oss drömmare.

Julian Firpo

Att mötas kring en idé

Resan från slaktare till Vice President Corporate Human Resource för ett av nordens största bolag gav mig insikten att det är teamens olikheter och mångsidighet som frambringar tydliga skillnader i de resultat vi uppnår.

Under erfarenhetsresan har jag många gånger upplevt att det är en svår balans i valet mellan tradition och nytänkande vid tillsättning av ledare. Båda har fördelar, men enbart tillsammans skapar dem förutsättningar för verklig tillväxt.

I samtal med andra har jag förstått att denna insikt delas av många. Jag insåg att jag och andra ville mötas av en idé om hur vi och våra verksamheter kunde differentiera oss genom valet av ledare. Hur vi kunde växa vårt team av likasinnade men oliktänkande.

Det finns ett utrymme för att bidra till det ekosystem av goda aktörer som existerar.

Tobias Berglund

Jag insåg att jag och andra ville mötas av en idé om hur vi och våra verksamheter kunde differentiera oss genom valet av ledare. Hur vi kunde växa vårt team av likasinnade men oliktänkande.”