Välkommen till Humble Executive

Humble Executive är ett värderingsdrivet team av experter med lång erfarenhet av att rekrytera ledare och chefer. Vi är specialister på att identifiera, attrahera och rekrytera ledare och nyckelkompetens som bidrar med mångsidighet till er verksamhet. Forskning visar att mångsidiga organisationer fattar långsiktiga beslut som driver innovation, tillväxt och resultat.

På så sätt rekryterar vi de kandidater som bidrar med störst värde för er, och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart näringsliv.

Executive Search & Interim

Humble Executive rekryterar de kandidater som bidrar med störst värde för er. Vi arbetar med befattningar för styrelser, ledningsgrupper, chefer och nyckelkompetenser. Vi hjälper er att fylla både permanenta såväl som interima behov.

 Ett hållbart näringsliv kräver mångsidiga organisationer med beslutsfattare som besitter hållbara beteenden och förståelse för hållbar styrning. Vi har metodiken för att identifiera, attrahera och rekrytera dessa ledare.

Executive Advisory

Ett utmärkt sätt att bredda sin mångsidighet är att ta stöd av en extern partner. Humble Executive erbjuder assessment, ledarskapsbedömning, individuell chefsrådgivning samt rådgivning för HR, ledningsgrupper och styrelser.

Med vår Chief Science Officer kan vi bistå er med kvantitativa och kvalitativa insikter, analyser, benchmarks och bedömningar.

Bred och Djup Utvärdering
Vi använder ledande forskningsbaserade person- och ledarbedömningsverktyg som ger dig insikter i kandidatens motivation, drivkrafter, ledarskapsstil, riskbeteenden, beslutsstil samt generell begåvning.
Gedigen Företagsanalys & Onboarding
Vi antar ingenting. För att förstå vilka attribut som historiskt bidragit till mångsidighet och hållbarhet i din organisation genomför vi i varje uppdrag en grundlig analys och utvärdering. När ni har funnit en mångsidig kandidat som matchar era behov bistår vi även med ett kommunikationspaket och onboarding.
Chief Science Officer
Vi tror på ett mer noggrannt rekryteringsarbete. Till vår hjälp har vi en av landets främsta forskare inom employer branding, generationsforskning, beslutsprocesser och marknadsföring, PhD. Anders Parment.
Seniora Konsulter
Humble Executive erbjuder seniora konsulter med lång erfarenhet och förmåga att identifiera den mångsidighet som bidrar med störst värde för dig i varje uppdrag.
Externa Partners
Vi arbetar tillsammans med externa partners för utveckla förståelsen och metoder för att identifiera och matcha mångsidighet och hållbarhet mellan bolag och kandidater. Dessa insikter kommer dig till nytta i ett samarbeta med oss.
Mångsidiga Kandidater
Vi har ett starkt engagemang för att bygga relationer med kandidater som kan bidra med mångsidighet i er verksamhet. Vi säkerställer att urvalet i varje uppdrag innehåller en palett av marknadens hela utbud.
Kompetensmobilitet
Efterfrågan från kandidater att byta bransch och bidra i nya kontexter ökar. Många kandidater uppleverar att vår metodik ger dem och organisationer rätt beslutsunderlag för branschöverskridande matchning. Vi ser denna trend som en god källa till mångsidighet.